Hoe kijkt de Nederlander aan tegen pensioen?

Pensioen is voor veel mensen iets waar ze liever niet teveel mee bezig zijn. Pensioen is ingewikkeld, saai en wordt door veel mensen gezien als iets voor de verre toekomst. Dat neemt niet weg dat veel mensen wel nadenken over hun pensioen. En dat is verstandig, want er komt een moment waarop het te laat is om nog iets te regelen wanneer dat nodig is…

Hoe ziet je inkomen na je pensioen er eigenlijk uit?

Pensioen bestaat in Nederland uit drie pijlers:

  1. AOW
  2. Pensioen dat via een werkgever is opgebouwd
  3. Pensioen dat je zelf hebt opgebouwd

 

De AOW is een basisvoorziening. Er van uitgaande dat je niet een lange tijd buiten Nederland hebt gewoond ontvang je na je AOW-datum een maandelijkse uitkering die ligt tussen het minimumloon en het bijstandsniveau. Denk aan een netto inkomen van rond de EUR 1250 voor alleenstaanden en rond de EUR 850 voor gehuwden en samenwonenden. Bepaald geen vetpot dus.

 

Werknemers in loondienst bouwen meestal ook pensioen op via hun werkgever. Veel mensen hebben echter een te rooskleurig beeld van het pensioen dat ze via hun werkgever opbouwen. Veel pensioenregelingen zijn verre van optimaal. Daarnaast zijn er tal van andere redenen waarom het pensioen kan tegen vallen. Bijvoorbeeld een baanwissel (of meerdere), tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, variabele inkomstenbronnen….

 

De derde pijler wordt gevormd door (aanvullend) pensioen wat je zelf, met fiscale voordelen, kunt opbouwen. Dit wordt lijfrente genoemd. Werknemers kunnen met behulp van een lijfrente hun inkomen na hun pensioen aanvullen tot het gewenste niveau. Voor zelfstandigen is het opbouwen van een aanvullend pensioen via een lijfrente nog belangrijker. Zij ontvangen immers geen pensioen vanuit een werkgeverspensioen.

 

Hoe denken Nederlanders over hun pensioen?

De overheidsorganisatie Wijzer in Geldzaken voert ieder jaar een pensioenonderzoek uit onder werkende Nederlanders. Een interessante conclusie is dat ruim een derde van de 55-plussers spijt heeft dat ze niet eerder begonnen zijn met pensioenopbouw. Dit is een doelgroep die zich realiseert dat het pensioen langzaam maar zeker nadert en vervolgens tot de conclusie komt dat met een tijdige opbouw van het pensioen veel meer mogelijk was geweest.

 

Uit het onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt verder dat slechts één op de drie Nederlanders zich verantwoordelijk voelt voor het eigen pensioen, al is dat gevoel verantwoordelijk te zijn onder zelfstandigen en zzp’ers wel hoger. Hoewel zzp’ers zich een stuk vaker vooral zelf (50%) verantwoordelijk voelen voor voldoende inkomen na pensionering, onderschatten zij vaak wat er voor hen aan pensioen al wel geregeld is. Een gebrek aan gevoel verantwoordelijk te zijn kan er uiteraard toe leiden dat minder pensioen wordt opgebouwd, met als gevolg dat later het inkomen tegen valt.

 

Inzicht in pensioen

Het inzicht in het eigen pensioen lijkt toe te nemen, maar blijft beperkt. Om het inzicht in het pensioen te verbeteren is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl in het leven geroepen. Op deze website is te zien hoeveel pensioen je kunt verwachten uit hoofde van de AOW en je werkgeverspensioen(en).

 

Noordam Pensioen

Bij Noordam Pensioen bouw je een (aanvulling op je) pensioen op in de vorm van een lijfrente. Door je geld te laten beleggen door de specialisten van Noordam Vermogensbeheer maak je kans op een hoger rendement. Zeker omdat je je pensioen gedurende een periode van vele jaren opbouwt, kan een hoger rendement je veel opleveren. Kijk voor meer informatie op onze website www.noordampensioen.nl, download het e-book op onze website of neem contact met ons op: 035 548 32 22 of info@noordampensioen.nl.

Lees ook eens deze artikelen:

Hoe bouw je pensioen op met lijfrente?
Ontvang het gratis e-book!

Als ondernemer en zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor je pensioen, maar ook als werknemer bouw je niet altijd (voldoende) pensioen op. Dan is het zaak om zelf in je oude dag te voorzien. Dit kan op veel manieren: je kunt je hypotheek afbetalen, geld sparen of je onderneming verkopen. Je kunt ook zelf lijfrente opbouwen: dit is kapitaal dat met hulp van de fiscus wordt opgebouwd door periodiek of eenmalig een bedrag opzij te zetten. Maar hoe werkt dat precies? Hoe bepaal je of dit bij jou past en wat zijn belangrijke aandachtspunten? Dat zetten we in dit e-book voor je op een rij.